B4F B4F

Milieu-begeleiding

DE DIENSTEN VAN B4F :

  • Begeleiding bij de opstelling van een milieuprogramma
  • Evaluatie van het project in zijn verschillende fases (aanbesteding, voorontwerp, ontwerp) op het vlak van duurzaamheid
  • Benadering via meerdere criteria en doelgerichte studies : Vervoer, Gezondheid en welzijn, Energie, Materialen, Waterbeheer, Afvalbeheer

Het doel van de begeleiding is de bouwheer en de planners bij te staan in de uitwerking van een project met een grote milieuwaarde.

De begeleiding wil het project in verschillende opzichten, zowel macroscopisch als microscopisch, evalueren. Zo worden thema's als vervoer en mobiliteit, landschapsinrichting, duurzaam beheer van het water op het perceel, het gebruik van duurzame en gezonde materialen, het afvalbeheer op de werf aangesneden. De begeleiding is onder andere gebaseerd op de thema's die aangesneden worden in de BREEAM-certificering die zelf een zo uitgebreid mogelijke aanpak met verschillende criteria hanteert.