B4F B4F

LEED

De diensten van B4F:

  • voorbeoordeling
  • advies en begeleiding
  • follow-up en advies tijdens de bouwfase

Het door de US Green Building Council ontwikkelde LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is een systeem om de duurzaamheid, het gebruik en het onderhoud van gebouwen te bepalen, te implementeren en te meten. Dit systeem wordt vooral in de Verenigde Staten maar ook wereldwijd gebruikt.

Het is net als BREEAM gebaseerd op een multicriteriabenadering. Doel van de verschillende criteria: projecten bouwen op basis van een groenere economie en de sociale gelijkheid, de milieurechtvaardigheid, de gemeenschapsgezondheid en de levenskwaliteit verbeteren. Voor elk aspect worden op basis van de behaalde prestatie punten toegekend. De scores worden met een wegingssysteem samengevoegd, om de eindscore te verkrijge.

B4F heeft expertise opgebouwd op het gebied van milieucertificering en begeleidt u bij het verkrijgen van een LEED-certificering.