B4F B4F

EPB-adviseur / EPB-verantwoordelijke

De diensten van B4F :

  • EPB-adviseur/EPB-verantwoordelijke
  • Bijstand en advies aan het projectteam

De opdracht van een EPB-adviseur/ EPB-verantwoordelijke bestaat erin het projectteam te helpen de voorschriften na te leven en verslag uit te brengen over de beoogde doelstellingen:

  • Het verrichten van de haalbaarheidsstudies, het nazien van de belangrijkste projectparameters, het opmaken van de EPB-verbintenis / het EPB-voorstel bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.
  • Doorlichten van het uitvoeringsdossier om na te zien indien aan de verschillende reglementaire eisen is voldaan.
  • De eerste EPB-aangifte opstellen of de kennisgeving van het begin der werkzaamheden op te stellen.
  • De samenstelling en het aanvullen van het technische dossier
  • Uitwerken van de uiteindelijke EPB-aangifte met geüpdatete berekeningen.