B4F B4F

Daglichttoetreding

De diensten van B4F:

  • Dynamische simulaties "natuurlijke verlichting"
  • Raming van het visuele comfort
  • Berekening van het energiebesparingspotentieel
  • Zonlichtstudies met betrekking tot de site

Natuurlijke verlichting is van fundamenteel belang voor het visuele comfort, het welzijn en de gezondheid van de gebouwgebruikers. Uit tal van studies is gebleken dat wij lichamelijk en psychologisch nood hebben aan natuurlijk licht.

Bovendien kan met de optimalisering van de daglichttoetreding flink wat energie worden bespaard. In de tertiaire sector kan met een doordacht ontwerp van de gebouwschil en de kunstlichtstemen 30 tot 40 % energie worden bespaard op verlichting.

Een goede daglichttoetreding kan bovendien één of twee BREEAM-credits opleveren.