B4F B4F

BREEAM International Assessor

De diensten van B4F:

  • voorbeoordeling
  • advies en begeleiding
  • certificering in ontwerp- en opleveringsfaze
  • follow-up en advies tijdens de bouwfase

BREEAM is een methode om de milieu- en  duurzaamheidsprestaties van gebouwen door te lichten. Deze methode is door het Building Research Establishment (BRE) ontwikkeld. Deze certificering geniet internationale bekendheid en wordt wereldwijd het vaakst gebruikt.

De “BREEAM International”-certificering werkt met een multicriteriabenadering milieucriteria voor nieuwbouw en verbouwing. Voor elk aspect worden op basis van de behaalde prestaties punten toegekend en een totaalscore berekend op basis van de doorweging van elk milieuthema.

Alle projecttypes kunnen volgens de aard van de  bestemming worden gecertificeerd: administratieve gebouwen, winkelcentra, multiresidentiële gebouwen, scholen, hotels, gezondheidszorggebouwen, gevangenissen enz...