B4F B4F
afbeelding van Nicolas DE FOY

INFOFICHE n°2 – Milieucertificering

Nicolas DE FOY
20 jan 2017

De certificeringen zijn in het leven geroepen om energie- en milieuprestaties te beoordelen door de toekenning van keurmerken. Vaak worden ze aangehaald vanwege hun commerciële impact, maar wat ze vooral doen is de bouwsector een duwtje in de rug geven met eisen die de nationale reglementeringen overtreffen via een geïntegreerd ontwerpproces (zie INFOFICHE nr. 1 – Het certificeringsproces integreren, de hele levensduur van een project lang).

Op de Belgische markt worden verschillende milieucertificeringen onderscheiden: BREEAMLEED en HQE

BREEAM is uitgegroeid tot de meest wijdverbreide milieucertificering ter wereld en in aantal gebouwen, met ongeveer 555.983 gecertificeerde gebouwen, voornamelijk in Engeland.

LEED telt wereldwijd ongeveer 103.656 projecten, waarvan het merendeel in de Verenigde Staten.

De HQE certificering is goed voor ongeveer 384.000 gecertificeerde gebouwen en woningen voornamelijk in Frankrijk.

DE INTERNATIONALE MILIEUCERTIFICERINGEN IN EEN NOTENDOP

De milieucertificeringen beogen over het algemeen een gemeenschappelijke doelstelling: de duurzame ontwikkeling in de bouw verbeteren. Hoewel de certificeringen stuk voor stuk zijn opgesteld volgens dezelfde logica, verschillen de middelen die worden voorgesteld om deze doelstelling te verwezenlijken.

 

Met al deze certificeringen kunnen aan de hand van verschillende schema's over het algemeen alle gebouwen en alle functies zonder onderscheid (kantoren, woningen, industriegebouwen, ...) worden beoordeeld, in elke fase van het project, zowel voor de bouw als voor de exploitatiefase.

 

FOCUS OP BREEAM

We stellen voor om hier kort te blijven stilstaan bij de verschillende schema's van de BREEAM-certificering.

BREEAM NEW CONSTRUCTION (NC)

Aan de hand van het BREEAM NC 2016-referentiekader kunnen de energie- en milieuprestaties van een nieuwbouw volgens verschillende opties worden gecertificeerd:

  • Shell only: Deze certificering is mogelijk wanneer het bouwproject zich beperkt tot de structuur van het gebouw t.t.z. de buitenmuren, de buitendeuren, de daken, de structurele binnenmuren en de vloeren. In deze optie zitten tevens de buiteninrichtingen als die er zijn. Retailgebouwen worden doorgaans volgens deze optie gecertificeerd.
  • Shell and Core: Deze optie vult de vorige aan met de installaties van het gebouw, zoals de liften, de sanitaire installaties, de binneninrichting van de gemeenschappelijke ruimten, de elektrische installaties en de centrale ventilatie-installaties. Met de lokale systemen die in de individuele zones moeten worden geplaatst, wordt geen rekening gehouden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een gebouw dat zal worden verkocht of verhuurd en waarvan de bewoner/gebruiker onbekend is. 
  • Fully fitted: Met deze optie kan het gebouw in zijn geheel worden beoordeeld. Ze wordt weerhouden in geval van ingezeten eigenaars.

BREEAM REFURBISHMENT AND FIT-OUT

De “Shell only”- en “Shell and Core”-certificeringen kunnen eventueel worden aangevuld met de BREEAM Refurbishment and Fit-out-certificering, om de individuele inrichtingen van de bewoners/gebruikers te certificeren. De assessor zal in samenspraak met de cliënt bepalen welk certificeringstype het meest aangewezen is voor het project. Renovatieprojecten zullen eveneens via dit certificeringsprogramma worden gecertificeerd.

BREEAM IN USE

Aan de hand van het Breeam In Use International 2015-referentiekader kunnen gebouwen in de exploitatiefase worden gecertificeerd volgens 3 formules, die losstaan van elkaar:

  • Het gebouw, de bijbehorende installaties en inrichtingen (Part 1 : Asset performance)
  • De managementprocedures en beste praktijken, verbonden aan de exploitatie van het gebouw, het verbruik van hulpbronnen zoals energie, water en andere verbruiksgoederen, de impact van de CO2-productie op het milieu (Part 2 : Building management performance).
  • Het goed begrijpen en uitvoeren van de managementprocedures en de beste praktijken verbonden aan de activiteit door het beheerpersoneel, de integratie van een milieumanagementsysteem in de onderneming (Part 3 : Organisational effectiveness).

Deze certificering richt zich tot de eigenaars maar ook tot de bewoners/gebruikers. Deze jaarlijks hernieuwbare certificering draagt bij aan een continue verbetering van de milieuprestaties via de implementatie van actieplannen. Een goede manier dus om de milieuprestaties van een vastgoedpark te objectiveren en de instandhouding en de verbetering ervan te waarborgen. 

KOSTENPLAATJE VAN DE BREEAM-CERTIFICERING

In de onderstaande tabellen vindt u als voorbeeld de kosten verbonden aan de verschillende BREEAM-certificeringsschema's voor een "doorsnee" gebouw zoals gedefinieerd door BRE (oppervlakte tussen 5.000m² & 50.000m²).

De kosten voor de begeleidingsopdracht van de BREEAM-assessor moeten hier nog wel worden bijgeteld. 

GRAAG MEER INFORMATIE?

Had u graag meer informatie over de milieucertificeringen? Neem dan gerust contact op met een van onze medewerkers (Contact B4F) of surf naar de officiële websites: