B4F B4F

Bouwknopen

De diensten van B4F :

  • Advies voor de ontwerpdetails van de bouwknopen
  • Berekening van de bouwknopen
  • Berekening van de f-factor (condensatievorming)
  • Hygrotermische reactie van een buitenwand

Een bouwknoop is een plaats in de gebouwschil, waar de aard en/of dikte van de isolatie wijzigt of de oriëntatie van de warmtestroom verandert. Dit kan leiden tot warmteverliezen en eventueel condenserend vocht in de constructie.

Bij het ontwerp van een bouwknoop moet een evenwicht worden gevonden tussen thermische efficiëntie, vormgeving, éénvoud van de uitvoering en bouwprijs..

De analyse van de hygrothermische reactie van een wand is bedoeld om het risico i te schatten van condensatie- en schimmelvorming bij de toepassing van binnenisolatie.

De analyse wordt hetzij statisch uitgevoerd aan de hand van bijvoorbeeld de Glaser-methode, hetzij dynamisch.

Dit laatste wordt uitgevoerd met complexere rekentools die met talrijke parameters rekening houden zoals bv. de wandoriëntatie en de invloed van het buitenklimaat op het binnenklimaat. De dynamische berekening laat tevens een analyse toe over een lange periode om te voorspellen waar in de wand en wanneer zich problemen kunnen voordoen.