B4F B4F

SHAPE Village

Casteau (Bergen) — 2014/

Heropbouw van 600 woningen (+ wegen, nutsleidingen, …) op de Shape-Village-site.
Het Grote Hoofdkwartier van de Geallieerde Machten in Europa (in het Engels Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE) - een van de militaire commando's van de NAVO-strijdkrachten - is gelegen in Bergen.

Onze diensten voor dit project: 

AT Osborne
FOD Financiën (Federal Overheidsdienst Financiën)
Avenue de Berlin
Casteau (Bergen) (Belgium)