B4F B4F

COMPETENTIEPOOL (Erasme Noord)

Brussel — 2014/

Bouw van een opleidingscentrum voor technologische en industrieberoepen in het industriepark "Erasmus-Noord" in Anderlecht. Het programma omvat verschillende hoge werkplaatsen (→16m) en leszalen en administratieve functies verspreid over 3 niveaus. Financiering: Beliris.

Hubert Burtonboy, MK Engineering, Setesco
FOD Financiën (Federal Overheidsdienst Financiën)
Henri Simonetlaan
Brussel (Belgium)
6 000 m²